Idézetek

" A szorgalmas, becsületes nép kivándorol a jobb jövő reményében, s helyette bevándorol a renyhe , gusztustalan ortodox, galíciai zsidó, aki elragadja nemzeties jellegünket, meghamisítja nemzeti irodalmunkat, meghamisítja a keresztény erkölcsöt."  ( Veres József, orosházi evangélikus lelkész gondolatai )"Az antiszemitizmus nem egyéb, mint a keresztény ember önvédelmi állapotba való helyezkedése a zsidó szemitizmussal, e halálos ellenségünkkel szemben."


"A többség sosem képviseli a jogot. Nem, sosem! Ez is csak olyan társadalmi hazugság, amely ellen minden szabad, gondolkodó embernek küzdenie kell. Kik alkotják egy-egy nép többségét? Az okosak vagy tökfilkók? Egyezzünk meg, hogy a tökfilkók többsége világszerte lenyűgöző arányú. De, az ördögbe, csak nem helyes, hogy az ostobák ráncigálják az okosokat?!" ( Henrik Ibsen )"Nem a zsidók és keresztények között van harc; hanem a zsidók és németek, a zsidók és olaszok, a zsidók és magyarok, a zsidók és a földkerekség többi nemzetei között. Ez nem vallásháború, ez fajtaháború."( Szálasi Ferenc )
"Nemzetünknek megvan a természetes joga, hogy elsöpörje útjából a vezetőket, akik nem a Nemzet javára cselekszenek." ( Szálasi Ferenc )A zsidó "Világ proletárjai egyesüljetek" jelszót magasabb felismerés fogja legyőzni: "Világ alkotó
 erői, ismerjétek föl közös ellenségeteket" ( Adolf Hitler )

A zsidó siránkozik, miközben elvágja a nyakadat. ( Orosz közmondás )


"Kötelességemnek tartom, hogy megmondjam: ha a visszás sors választás elé állítana, hogy válasszak alkotmány és nép, törvény és élet, jog és igazság között, mindenkor a népet, az életet és az igazságot fogom választani. A teremtő nem lehet alárendelve a teremtménynek." ( Szálasi Ferenc )


"Az emberek azért hiszik el olyan könnyen és szívesen a hazugságokat, hogy áldozatot ne kelljen hozniuk az eszméért, és ne kelljen szenvedniük az igazságért."  ( Szálasi Ferenc )"A belső ellenség mindig kíméletlenebb, aljasabb, becstelenebb, könyörtelenebb, galádabb, erőszakosabb és véresebb, mint a külső. És mindezt a tulajdonságait nem nyíltan hordja, hanem burkolja vallásosságba, nacionalizmusba felebarát-szeretetbe, hazaszeretetbe, mindenbe, csak hogy célját elérje. A külső ellenség mindig nyílt."  ( Szálasi Ferenc )"Nem elég a marxizmust tagadni, hanem helyébe pozitívumot is kell adni. A marxizmus a többi között ott követte el a legsúlyosabb vétket, hogy kiirtotta, illetve ki akarta irtani az emberiségből az Isten, Család és Haza valóságát, helyette viszont nem adott, mert nem is adhatott nemes eszményeket, melyek vezéreljék nehéz útján az embert."  ( Szálasi Ferenc )Minden mozgalomhoz három kell: hit, akarat. cselekedet. De még valami, ami hitet ébreszt, akaratot kelt, cselekedetet vált ki és ezt a hármat elválaszthatatlanul egységbe forrasztja, vértanúkat ád, rettenthetetlen férfiakat: ez a valami az Ideológia!  ( Szálasi Ferenc )


Aki a hazáját, népét, nemzetét igazán szereti, megérti egy másik nép, nemzet, haza emberének népszeretetét, nemzetszeretetét, hazaszeretetét!  ( Szálasi Ferenc )


Mindenkinek meg kell tennie kötelességét fajával szemben, ha nem akarja, hogy ősei templomainak tornyában elnémuljanak a harangok és atyáink házában idegen jövevények üssenek tanyát! ( Adolf Hitler )Tiszta fajú és vére jelentőségének tudatában levő népet a zsidó sohasem tud leigázni, a zsidó mindig csak a korcs népek ura lesz. Ezért igyekszik tervszerűen, az egyedek mérgező fertőzésével a faj színvonalát süllyeszteni.  ( Adolf Hitler )
Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket.  ( Adolf Hitler )
Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet. ( Adolf Hitler )


"A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyílkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságba, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atyja. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit, ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok." ( Jézus szavai a zsidóknak )


"Nem toboroztuk a híveket, s azok mégis jöttek maguktól, hogy segítsék továbbvinni azt az eszmét, amelyet úgy a Horthy-korszak alatt, mint 1945 után csakis erőszakkal, börtönnel, kivégzésekkel lehetett elnémítani." ( Fiala Ferenc )

                                                                     


"Az okokat kellene tudnunk, hogy minden egyes állam a múltban miért nem számolt le a polgári rend  legelkötelezettebb ellenségeivel: a zsidókkal, mint a társadalom pestisével." ( George Washington )
"Midőn valaki szapulja keresztény hitünket, nem tehetünk mást, mint kardot rántunk, s oly mélyre döfjük a hasába, amennyire csak tudjuk." ( IX. (Szent) Lajos )
"A nap hamarosan eljő, amikor a zsidók kitoloncálásának kérdése az élet, vagy a halál kérdését fogja jelenteni, egy olyan kérdés halaszthatatlan megoldását, amely a felépülést célozza meg a békés mindennapi élet krónikus járványából, vagy annak szociális mocsárlázából." ( Liszt Ferenc )