2013. február 22., péntek

Fajidegen szavak a magyar nyelvben

Mi, nemzetiszocialisták, hungaristák sokszor gondoljuk, és ennek hangot is adunk, hogy többek vagyunk, mint a  "szürke átlag". De valójában a mondandónkat sokszor az átvett, a magyar nyelvbe beépült fajidegen kifejezésekkel, szavakkal fejezzük ki a fehér kultúrkörben keletkezett szavak mellett. Ezeket az átvett, népünktől és fajunktól idegen szavakat kell teljes mértékben hanyagolnunk beszédeinkben, hiszen meg kell őriznünk kultúránkat, és a kultúra egyik legfontosabb része a nyelv.

 Egy fehér nő és egy fekete férfi gyermekének ereiben ott csörgedezik a europid vér is, de ez a gyermek már nem fehér. Nyelvünk ugyanúgy megsemmisülhet a keveredés, "lezüllesztés" által, mint fajunk. Tehát minden magyar embernek alapvető kötelessége, hogy saját anyanyelvét ápolja, megőrizze , és azt tisztán adja tovább gyermekeinek.

A mi feladatunk az, hogy példát mutassunk , legyen az az iskolában , a munkahelyen , vagy az élet bármely más területén, de ne csak tetteink legyenek példaértékűek, hanem beszédünkkel is próbáljunk példát mutatni, és ezzel kiemelkedni a tömegből , hogy az átlag ember ne a média által kreált "hungarista szörnyeteget" lássa bennünk , hanem olyan embert , akit követhet. Testvérek , biztatlak benneteket, hogy ezek szellemében próbáljatok cselekedni. A jövő a miénk!

Látjátok , hogy nyelvünk mennyire fertőzött, mennyire elterjedtek benne ezek az idegen szavak.Az emberek nem is tudják, hogy nem csodálatos, a világon szinte egyedülálló magyar nyelvünket beszélik, hanem nemzetünk ellenségeinek kifejezéseivel, szavaival keverik azt. Állítsuk meg nyelvünk ilyen módon való pusztítását! Használjunk magyar szavakat a jiddis, héber, illetve cigány jövevényszavak helyett!


Zsidó jövevényszavak és magyar megfelelőik:

balek  -  hiszékeny ember
balhé  -  botrány , verekedés
behemót  -  nagy, hatalmas
bóvli  -  értéktelen, olcsó áru
böhöm  -  hatalmas
brahi  -  vicc, tréfa
buherál  -  szerelget, barkácsol
buli  -  összejövetel, mulatság
cefet  -  rossz, beteg
córesz  -  szegénység, probléma
elpaterol  -  megszabadul valakitől
gajd, gajdol  -  zaj, hangosan, össze-vissza énekel
gebasz  -  baj, kellemetlen helyzet
gój  -  nem zsidó
hadova  -  üres beszéd
happol  -  megragad
hapsi  -  férfi
haver  -  barát , bűntárs
héderel  -  lustálkodik, eredeti héber jelentése: szoba
herót  -  félelem, gond
jatt  -  kéz
jubileum  -  évforduló
kajak  -  erős
kampec, kampecol  -  halál, meghal
koffer - bőrönd, táska
kóser  -  tiszta, kiváló, helyes
lejmol  -  kéreget
lébecol  -  könnyedén él
majré  -  aggódás, félelem
mázli  -  szerencse
melák  -  hatalmas ember
meló  -  munka
mismás  -  bizonytalan egyveleg
mószerol  -  beárul
nebuló  -  kisdiák
pacák  -  férfi
pajesz - zsidóknak két oldalt halántékról lelógó, hosszú, göndör fürtjei
rahedli  -  sok
sábeszdekli, kipa - zsidók kör alakú fejfedője
séró (héber:se'ar)  -  haj
sisera, sisere-had  -  népes sereg
slamasztika  -  baj, kellemetlenség
smucig  -  irigy, fukar
snassz  -  szegényes, szánalmasan kisszerű
sóher  -  zsugori , fukar
spicli  -  besúgó, áruló
srác  -  kisfiú
stika, stikában  -  titok, titokban
stikli  -  trükk, csínyvetés
szajré  -  lopott dolog
tarhál  -  koldul, kéreget
tré  -  elnyűtt, értéktelen, használhatatlan
tróger  -  alkalmi munkás, becstelen ember, faragatlan
tropa - rossz
Cigány jövevényszavak és magyar megfelelőik:

ácsi  -  megállj
baró - nagy
bazsevál  -  muzsikál, hegedül
biboldó  -  zsidó
benga  -  nagy , erős
bula  -  rossz életű nő, fenék, segg
csaj  -  cigánylány 
csávó  -  cigányfiú
csecs/csöcs  -  női mell
csór  -  lop
csóró  -  szegény
csulázik  -  köp
dili, diló  -  bolond
dumál  -  beszél
dzsal  -  megy
dzsukel  -  kemény
dzsumbuj  -  lelakott környék
dzsuvás  -  tetves, piszkos
gagyi  -  hamis, béna
gádzsi  -  (nem cigány) nő, lány
gádzsó  -  (nem cigány) férfi
gógyi  -  ész
góré  -  főnök
habiszti  -  hazudós, nem megbízható, rossz hamisítvány, utánzat
kaja  -  étel
kéró  -  ház
koma  -  barát , cimbora
komál  -  szeret
kufirc  -  közösülés
kula  -  ürülék
lóvé, zsé, lé  -  pénz
luvnya - prostituált
manusz, manus  -  férfi
megmurdel  -  meghal
muri  -  móka (valahol azt írják, hogy halált jelent)
pia/piál  -  innivaló/iszik
pisál  -  vizel, hugyozik
purdé  -  cigánygyerek
raj  -  úri
roma  -  cigány
séró (shero)  -  fej, haj
sukár  -  gyönyörű, szép
szusz  -  levegő
uzsgyi  -  eredeti jelentése feláll, a magyarban gyerünk!
zorall  -  félelmetes, erős
zord  -  rideg

"A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke...
A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét: .."?
                                                                                                                                          Sir John Bowring

                                                                                                                                    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése